DANH MỤC

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang nhất » Tin Tức » TIN TỨC SỰ KIỆN » Tin tức nhà trường

Chúc mừng 8-3

Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Thạch Bình

Thứ tư - 19/09/2018 15:43 | Số lượt xem: 70
Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Thạch Bình
UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
TRƯỜNG TH THẠCH BÌNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 45 /QĐ-TrTH

TP.Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 9 năm 2018
       
QUYẾT ĐỊNH
V/v Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh

 
 
 
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH  BÌNH
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
         Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước;
         Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GDĐT ban hành quy định về đạo đức nhà giáo;
Thực hiện Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Tĩnh ;
Thực hiện Công văn số 772-CV/Th.U ngày 05/02/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018;
         Xét đề nghị của Ban chấp hành công đoàn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh;
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Ban chấp hành công đoàn, Tổ trưởng chuyên môn, trưởng các tổ chức đoàn thể và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
                                                                       TM. BAN GIÁM HIỆU
Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Toàn thể CB,GV,NV trường TH Thạch Bình;
- Lưu: VT.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
   Dương Quang Dũng
 
 
 
UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
TRƯỜNG TH THẠCH BÌNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
QUY TẮC ỨNG XỬ
Của cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Thạch Bình,
thành phố Hà Tĩnh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45 /QĐ-TrTH ngày 18/9/2018
 của trường Tiểu học Thạch Bình)
 
Chương I
MỤC ĐÍCH, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Điều 1. Mục đích. 
1. Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, bảo đảm tính nghiêm túc và hiệu quả hoạt động của nhà trường.
2. Xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, viên chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
3. Là một trong các căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức và người lao động hàng năm; thực hiện khen thưởng hoặc xử lý trách nhiệm khi cán bộ, viên chức và người lao động thực hiện tốt hoặc vi phạm các chuẩn mực xử sự trong thực hiện nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội.
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng..
Quy chế này quy định về trang phục, giao tiếp và ứng xử của cán bộ, viên chức và người lao động khi thực hiện nhiệm vụ tại Trường TH Thạch Bình.
 
Chương II
CHUẨN MỰC XỬ SỰ CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG KHI THI HÀNH NHIỆM VỤ, CÔNG VỤ
 
Điều 3. Quy định về trang phục. 
1. Khi lên lớp và thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, giáo viên, nhân viên phải ăn mặc gọn gàng, lịch sự, kín đáo, đúng quy cách, quy định; mặc đồng phục của nhà trường vào thứ 2 đầu tuần .
2. Trong các ngày lễ và ngày hội của nhà trường như: Lễ Khai giảng, Lễ Bế giảng, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11,Đại hội, Hội nghị , …. cán bộ, giáo viên, nhân viên phải mặc lễ phục  (nữ áo dài truyền thống, nam áo sơ mi trắng cravat, comple)
3. Cán bộ, viên chức và người lao động phải đeo phù hiệu khi thực hiện nhiệm vụ trong giờ làm việc.
4. Những trang phục không được mặc khi đến trường, lên lớp và tham gia các hoạt động giáo dục: quần cộc, quần soóc, quần bò; áo, váy quá mỏng; áo không cổ; cổ áo quá rộng hoặc váy quá ngắn; trang phục có hoa văn sặc sỡ, có tính phản cảm, không phù hợp với môi trường giáo dục, ảnh hưởng đến quá trình học tập và tu dưỡng của học sinh.
Điều 4. Quy định về ý thức kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ.
1. Chấp hành nghiêm túc giờ giấc làm việc theo quy định tại quy chế làm việc của đơn vị. Có mặt và làm việc đúng giờ, đảm bảo đủ ngày công làm việc, có chất lượng, hiệu quả. Không sử dụng thời gian làm việc vào việc riêng;  không đeo tai nghe, bật nhạc, nghe nhạc, chơi điện tử và các thiết bị giải trí cá nhân trong giờ làm việc; không truy cập các trang mạng có nội dung không liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Hết giờ làm việc, trước khi ra về phải kiểm tra, tắt điện, khoá chốt các cửa bảo đảm an toàn.
2. Trong thời gian làm việc phải có ý thức tạo không khí làm việc nghiêm túc, đoàn kết, thân thiện, chia sẻ. Trong quá trình xử lý công việc cơ quan phải nghiêm túc thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đạt hiệu quả cao.
3. Mọi hoạt động cá nhân trong giờ làm việc cần đảm bảo không ảnh hưởng đến công việc của các thành viên khác. Giáo viên khi trống tiết cần làm việc tại phòng hội đồng, không đi lại tại các phòng làm việc của nhân viên văn phòng (trừ trường hợp cần giao dịch).
4. Có tác phong làm việc nghiêm túc; thái độ lịch sự, tôn trọng người giao tiếp; sử dụng ngôn ngữ phải rõ ràng, mạch lạc; không nói tục, nói tiếng lóng, quát nạt. Không tự ý phát ngôn, cung cấp thông tin, tài liệu không đúng thẩm quyền.
5. Không sử dụng bia, rượu, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực. Không hút thuốc lá trong trường, phòng làm việc, phòng họp,…. Không đánh bạc, chơi họ, hui, lô, đề và tham gia các tệ nạn hoặc các hành vi khác trái với quy định pháp luật dưới mọi hình thức.
6. Không quảng cáo, vận động, mời gọi đồng nghiệp và công dân mua, bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ có tính chất kinh doanh trong giờ làm việc hoặc trong trường.
Điều 5. Quy định ứng xử trong hội họp, sinh hoạt tập thể; trong giao tiếp qua điện thoại.
1. Ứng xử trong hội họp, sinh hoạt tập thể:
- Phải có mặt trước giờ quy định ít nhất 05 phút để ổn định chỗ ngồi và tuân thủ quy định của Ban tổ chức điều hành cuộc họp, hội nghị, hội thảo.
- Trong khi họp phải tắt điện thoại di động hoặc để ở chế độ iên lặng, không làm ảnh hưởng đến người khác; giữ trật tự, tập trung theo dõi, nghe, ghi chép các nội dung cần thiết; không nói chuyện và làm việc riêng; không bỏ về trước khi kết thúc cuộc họp; không ra vào, đi lại tuỳ tiện trong phòng họp; phát biểu ý kiến theo điều hành của Chủ toạ hoặc Ban tổ chức; …
- Kết thúc cuộc họp để khách mời, lãnh đạo cấp trên ra trước; không xô đẩy, chen lấn; dọn dẹp lại chỗ ngồi ngăn nắp,…
2. Ứng xử trong giao tiếp .
- Hành vi, ngôn ngữ trong giao tiếp, ứng xử đúng mực có văn hóa, có lời chào hỏi, xưng tên, chức danh, bộ phận làm việc của mình; nói năng từ tốn, rõ ràng, xưng hô phải phù hợp với đối tượng nghe. Có tác dụng giáo dục đối với học sinh.
- Khi trao đổi phải chuẩn bị trước nội dung cần trao đổi một cách ngắn gọn, rõ ràng, cụ thể.
- Internet của nhà trường chỉ sử dụng trong công tác giao dịch, tìm kiếm tư liệu dạy học, không sử dụng vì mục đích riêng, không sử dụng các địa chỉ đen.
3. Giao tiếp qua điện thoại và thư điện tử công vụ
         - Khi giao tiếp qua điện thoại, cán bộ, công chức phải xưng tên, chức danh, chức vụ, cơ quan, đơn vị nơi công tác; trao đổi ngắn gọn, tập trung vào nội dung công việc; âm lượng vừa đủ nghe; không tỏ thái độ thiếu lịch sự, không gắt gỏng hay nói trống không; không ngắt điện thoại đột ngột.
         - Quản lý, sử dụng hộp thư điện tử công vụ theo quy chế. Thực hiện việc gửi, trả lời thư điện tử công vụ kịp thời và lịch sự.
Điều 6. Quy định ứng xử với cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp và khách đến giao dịch.
1. Ứng xử với cấp trên:
- Các chỉ đạo, mệnh lệnh, hướng dẫn, nhiệm vụ được phân công phải chấp hành nghiêm túc, đúng thời gian. Thường xuyên báo cáo, phản ánh tình hình thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định;
- Trung thực, thẳng thắn trong báo cáo, đề xuất, tham gia đóng góp ý kiến với cấp trên, bảo vệ uy tín, danh dự cho cấp trên. Không được lợi dụng việc góp ý, phê bình hoặc đơn thư nặc danh, mạo danh làm tổn hại uy tín của cấp trên;
- Khi gặp cấp trên phải chào hỏi nghiêm túc, lịch sự.
2. Ứng xử với cấp dưới:
- Hướng dẫn cấp dưới triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn;
- Gương mẫu cho cấp dưới học tập, noi theo về mọi mặt. Nắm vững tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của cấp dưới; chân thành động viên, thông cảm, chia sẻ khó khăn, vướng mắc trong công việc và cuộc sống của cấp dưới;
- Không cửa quyền, hách dịch, quan liêu, trù dập, xa rời cấp dưới.
3. Ứng xử với đồng nghiệp:
- Coi đồng nghiệp như người thân trong gia đình mình. Thấu hiểu, chia sẻ khó khăn trong công tác và cuộc sống;
- Khiêm tốn, tôn trọng, chân thành, bảo vệ uy tín, danh dự của đồng nghiệp. Không ghen ghét, đố kỵ, lôi kéo bè cánh, phe nhóm gây mất đoàn kết nội bộ;
- Luôn có thái độ cầu thị, thẳng thắn, chân thành tham gia góp ý trong công việc, cuộc sống; Không suồng sã, nói tục trong sinh hoạt, giao tiếp;
- Hợp tác, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
4. Ứng xử với học sinh:
- Tôn trọng nhân cách của học sinh, không xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể học sinh;
- Không ép buộc học sinh học thêm để thu tiền;
- Không trù dập học sinh.
5. Ứng xử với khách đến giao dịch:
- Phải văn minh, lịch sự khi giao tiếp; luôn thể hiện thái độ, cử chỉ, lời nói khiêm tốn, vui vẻ, bình tĩnh trong mọi tình huống. Không to tiếng, hách dịch, không nói tục hoặc có thái độ cục cằn…..gây căng thẳng, bức xúc cho người đến giao dịch.
- Không cung cấp các thông tin của nhà trường; của cán bộ, viên chức, lao động thuộc đơn vị cho người khác biết (trừ trường hợp do Hiệu trưởng chỉ thị).
 
Chương III
CHUẨN MỰC XỬ SỰ CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC MỐI QUAN HỆ XÃ HỘI
 
         Điều 7. Chuẩn mực xử sự trong các mối quan hệ xã hội
         1. Trong các quan hệ ứng xử với gia đình
         a) Xây dựng gia đình văn hóa; vận động các thành viên trong gia đình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia các hoạt động xã hội ở nơi cư trú trên tinh thần hợp tác, thiện chí.
         b) Không để người thân lợi dụng danh nghĩa, chức vụ của bản thân để vụ lợi cho gia đình và bản thân.
         c) Không được tổ chức các hoạt động cưới hỏi, ma chay, mừng thọ, sinh nhật, tân gia, thăng chức, các hoạt động khác của bản thân và gia đình xa hoa, lãng phí, vì mục đích vụ lợi.
         2. Trong quan hệ ứng xử với Nhân dân nơi cư trú
         a) Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tham gia sinh hoạt nơi cư trú, chịu sự giám sát của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân nơi cư trú.
         b) Không vi phạm các quy định về đạo đức công dân đã được pháp luật quy định hoặc đã được cộng đồng dân cư thống nhất thực hiện.
         c) Không can thiệp trái pháp luật vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nơi cư trú.
d) Thực hiện và vận động gia đình thực hiện đầy đủ các quy định trong hương ước, quy ước của cộng động khu dân cư tại nơi bản thân và gia đình cư trú.
         3. Trong quan hệ ứng xử tại nơi công cộng
         a) Chấp hành nghiêm túc các quy định về nội quy, quy tắc ở nơi công cộng; không vi phạm các chuẩn mực về thuần phong mỹ tục tại nơi công cộng.
         b) Thể hiện văn minh, lịch sự trong giao tiếp, ứng xử.
         c) Không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn, mạo danh để tạo thanh thế khi tham gia các hoạt động xã hội.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
         Điều 10. Trách nhiệm của Ban giám hiệu.
         1. Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Quy tắc này đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy tắc này; đưa tiêu chí thực hiện Quy tắc vào hoạt động đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm.
               2. Niêm yết công khai Quy tắc này tại văn phòng của nhà trường.
         3. Tổ chức khen thưởng, tuyên dương những cá nhân, tập thể thực hiện tốt Quy tắc hoặc phê bình, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm hoặc đề nghị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý các vi phạm đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị theo phân cấp quản lý.
Điều 11. Trách nhiệm của Ban chấp hành công đoàn.
- Công đoàn và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tích cực tuyên truyền, phổ biến, đôn đốc để tất cả cán bộ, viên chức, lao động trong đơn vị thực hiện tốt Quy định văn hoá công sở đã đề ra.
         Điều 12. Trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động.
         1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quy tắc này.
         2. Có trách nhiệm vận động, giám sát và nhắc nhở cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động khác thực hiện đúng quy định tại Quy tắc này; phát hiện và báo cáo Ban giám hiệu, công đoàn về những vi phạm Quy tắc này của cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động khác.
         Điều 13. Điều khoản thi hành
1. Những vấn đề khác chưa được quy định trong Quy tắc này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.
2. Quy tắc ứng xử này được phổ biến đến tận các tổ chức đoàn thể trong trường và đến tận từng cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động trong trường Tiểu học Thạch Bình. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, Ban giám hiệu phối hợp với Ban chấp hành công đoàn xem xét điều chỉnh cho phù hợp./.
                                                                                         TM. BAN GIÁM HIỆU
       TM.BCH CÔNG ĐOÀN
                   CHỦ TỊCH
 
                    (Đã ký)
                         HIỆU TRƯỞNG
                    
            
                                 (Đã ký)
 
              Trần Anh Tuấn                                                  Dương Quang Dũng
 
 /uploads/news/2018_09/qd-ban-hanh-quy-tac-ung-xu.docx

Tác giả bài viết: Dương Quang Dũng

Nguồn tin: Tiểu học Thạch Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 53

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1085

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 43597